Free Morphing

Free Morphing

Miễn phí
Free Morphing là trình biên tập ảnh cho phép bạn tạo ra những hoạt hình biến hình
Người dùng đánh giá
4.5  (6 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.8
Phần mềm này nhận được 5 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ Miễn phí   2.9 MB
Free Morphing tạo ra một chuỗi những khung hình là sự biến đổi của hình ảnh nguồn đến hình ảnh mục tiêu, đem đến diện mạo là hình ảnh nguồn "trở thành" hình ảnh mục tiêu.
Các hình ảnh phải có màu thực (24 bít) và có cùng kích cỡ. Trong chương trình bạn có thể tạo ra các dòng (cùng số lượng trong Nguồn và Mục Tiêu) nhằm miêu tả sự biến đổi. Bạn nên tạo ra các đối tượng dạng đường với cùng thứ tự trên cả hai hình ảnh. Có rất nhiều công cụ kiểm tra hình ảnh để xem trước kĩ xảo biến hình.
Tính năng:

-Bạn có thể định rõ số lượng khung hình theo trình tự.
-Bạn có thể tạo ra chuỗi đối xứng.
-Bạn có thể lưu những bộ phim kết quả dưới dạng GIF động, AVI và vân vân.

Tóm tắt đánh giá

Ưu điểm

  • Miễn phí.
  • Bạn có thể tùy chỉnh số lượng khung và dòng.
  • Rất dễ sử dụng.

Nhược điểm

  • Không có.
Thông tin được cập nhật vào: